Cres - grad

Cres - grad
Grad Cres administrativno je središte otoka Cresa koje obuhvaća sjeverni i središnji dio otoka.

Smjestio se u sjevernom dijelu duboke i blage uvale prirodno zaštićenom sa svih strana. Upravo je to i jedan od razloga što je u creskoj uvali južno od naselja nastala moderna marina sa brojim vezovima.

U prapovijesti na prostoru današnjeg grada nalazila se gradina, kasnije antička utvrda Crepsa.

Stara je gradska jezgra bila opasana zidinama sve do početka 20.stoljeća.  U grad se ulazilo kroz glavna gradska vrata ukrašena mletačkim lavom koji je nakon pada Mletačke republike, krajem 18.stoljeća, uklonjen.

Pred vratima je podignuta gradska loža, trijem na vitkim stupovima iz 16.st., koja je sačuvana do danas. Stup sramote, za koji bi creska uprava vezivala prijestupnike pred očima javnosti, nalazio se na pročelju lože. U njoj se odvijao i dnevni javni život grada Cresa (sklapali su se ugovori, trgovalo se, veselilo), a zavirite li i danas pod ložu tijekom jutra pronaći ćete Cresanke koje prodaju plodove svoje zemlje.

Na sjeverozapadnom uglu grada, na najvišoj točki mletačkog obrambenog sistema, nalazi se Venecijanska kula koja je  služila  kao promatračnica za nadzor neprijateljskih prodora iz unutrašnjosti otoka.

Na malenom trgu u staroj jezgri Cresa nalazi se palača Petris (Petrić) iz 15. stoljeća koja predstavlja najstariju patricijsku palaču. Sagrađena je  na mjestu gdje je postojao arsenal pa je Cresani nazivaju palačom Arsan, a danas je u njoj smješten Gradski muzej.

Legenda kaže da je u toj palači rođen i slavni creski renesansni pisac i filozof Frane Petrić, čiji se kip nalazi na trgu ispred palače. Nakon gradnje ove palače u Cresu niču i druge palače patricijskih obitelji - palača Rodinis, Moise, Colombis.

Izvan nekadašnjih gradskih zidina nalaze se benediktinski samostan Sv. Petra (XV. st.) i franjevački samostan Sv. Franje sa crkvom Sv. Franje, približno iz 1300. godine. U klaustru samostana, nalaze se grobnice i ploče poznatih creskih obitelji, dok se  istočnom  zidu nalaze  poprsja poznatih ljudi vezanih za samostan. U samostanu je također smješten i muzej sa  vrijednim arhivskim blagom i knjižnica.

Karakter samog grada najbolje se može doživjeti šetajući brojim gradskim uličicama i kalicama.

Današnji  Cres raspolaže gotovo svim sadržajima koji su potrebni jednom turističkom mjestu (hotel, muzej, ambulanta, pošta i drugo).